Dierenarts

 

U zult als dierenarts af en toe met huisdiereigenaren te maken krijgen, die onverwachte medische hulp van het huisdier niet kunnen bekostigen. Alternatieven als verwaarlozing van de kwaal of wond, het asiel, dumpen in een bos, euthanasie voor huisdieren die na een ingreep nog een goed leven kunnen leiden, zijn maatregelen die u als dierenarts aan het hart zullen gaan. Stichting Waarborgfonds Quidem Carus wil dat het belang van het huisdier voorop staat. Ons doel is om het huisdier weer in zijn eigen omgeving terug te plaatsen. Financiële hulp is onder bepaalde voorwaarden vanuit het fonds van de stichting mogelijk. Maar wij vragen daarbij ook uw hulp door bijvoorbeeld bepaalde kostenposten op uw rekening weg te laten of de kwestie te steunen met financiële middelen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze korting (of gift) zelfs als periodieke afschrijving of donatie aan een goed doel aftrekken van uw winst. Samen met u helpen we huisdieren weer gezond te maken!

Doorverwijzen

Krijgt u een huisdier in uw praktijk waarbij de eigenaar de onverwachte behandeling niet kan betalen? Verwijs de huisdiereigenaar dan naar onze stichting. Of neem vanuit de praktijk contact met ons op. Contact opnemen kan via www.quidemcarus.nl/aanvraag. Na bewijs dat een huisdiereigenaar het inderdaad niet kan bekostigen, zullen wij de kosten, of een deel van de kosten, uit ons waarborgfonds betalen. U krijgt dit bedrag dan rechtstreeks op uw rekening gestort. Als er nog een restant aan kosten overblijft, brengt u dit in rekening bij de huisdiereigenaar.

Voorwaarden

Wij lenen geen geld aan de eigenaar en zijn niet verantwoordelijk voor uw afspraken buiten onze toegezegde financiële bijdrage vanuit het waarborgfonds om. Wij zijn er niet voor de basiszorg (verzorging, inentingen, sterilisatie, castratie, voeding, medicijnen dat het dier standaard nodig heeft, controles of euthanasie). We gaan er vanuit dat als mensen een huisdier nemen, zij de basiszorg zelf te kunnen bekostigen. Het gaat om onverwachte medische zorg, bijvoorbeeld als een huisdier is aangereden, een infectie oploopt of een ziekte krijgt die te behandelen is. Het huisdier moet wel een redelijke kans hebben om na de ingreep weer een normaal leven te kunnen leiden. Wij kunnen pas tot uitkering van een bijdrage overgaan, als de hoogte van het fonds dit toelaat. We keren uit na toezegging vanuit de stichting (dit wordt altijd via e-mail bevestigd, nooit mondeling), na de behandeling en het ontvangen van de (deels) onbetaalde factuur en uitsluitend rechtstreeks aan u als behandelend dierenarts. Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken. Tegen een uitspraak van het bestuur (of wel of niet wordt uitgekeerd en hoeveel), kan geen bezwaar worden gemaakt. De huisdiereigenaar dient zelf zorg te dragen voor de benodigde documenten om een aanvraag in behandeling te nemen. U kunt daarbij helpen door een behandelplan met de kosten (minus de kosten die u voor uw rekening wilt nemen) naar ons toe te sturen of naar de huisdiereigenaar.

Steun ons

Onderschrijft u onze doelstellingen? Steun ons dan met een (periodieke) gift, donatie of sponsoring. Uw financiële steun is meer dan welkom. De beschikbare fondsen komen per slot van rekening ook weer terug naar u, als behandelend dierenarts. Uw financiële bijdrage kunt u overmaken naar

 

IBAN NL61TRIO0197706959
t.n.v. Stichting Quidem Carus, Utrecht.

Of klik hier

 

       ANBI

Quidem Carus helpt met onvoorziene medische
kosten voor huisdieren van minder-vermogende huisdiereigenaren.

Stichting Waarborgfonds Quidem Carus

Postadres:

Stapkesberg 12

5508 EJ Veldhoven

KvK: 57602301